مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

Htc Mobile

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
اچ تی سی دیزایر سری ( 2xxx ) Desire ( 2xxx )    
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
394 MB
اچ تی سی دیزایر سری ( 3xxx ) Desire ( 3xxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4.6 GB
اچ تی سی دیزایر سری ( 5xxx ) Desire ( 5xxx )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
9.19 GB
اچ تی سی دیزایر سری ( 6xxx ) Desire ( 6xxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
728 MB
اچ تی سی دیزایر سری ( 7xxx ) Desire ( 7xxx )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
2.84 GB
اچ تی سی دیزایر سری ( 8xxx ) Desire ( 8xxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4.34 GB
اچ تی سی دیزایر سایر مدلها Desire ( Other )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
اچ تی سی سری نکسوس Htc ( Nexus )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
اچ تی سی سری ( 10 ) Htc ( 10 Series )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
1.98 GB
سایر مدلهای اچ تی سی Htc ( Other )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
5.37 GB
سایر مدلهای اچ تی سی One A9 Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.47 GB
اچ تی سی وان سری ( E8 ) One ( E8 Series )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
اچ تی سی وان سری ( E9 ) One ( E9 Series )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
6.98 GB
اچ تی سی وان سری ( M7 ) One ( M7 Series )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
12.61 GB
اچ تی سی وان سری ( M8 ) One ( M8 Series )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
10.47 GB
اچ تی سی وان سری ( M9 ) One ( M9 Series )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
اچ تی سی وان سری ( ME ) One ( ME Series )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
7.05 GB
سایر مدل های اچ تی سی وان One ( Other Series )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
اچ تی سی وان سری ( X9 ) One ( X9 Series )