مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل هواوی Huawei ( Gxxxx ) دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.47 GB
G play mini ( CHC-U01 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
1.3 GB
G play mini ( CHC-U01 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.25 GB
G Shoot ( ATH-UL01 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
394 MB
G300 ( G300-U8815 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
174 MB
G301 ( G301-U8816 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
676 MB
G302D ( G302D-U8812D )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
317 MB
G312 ( G312-U8681 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
672 MB
G330 ( G330-U8825 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
316 MB
G330 ( G330-U8825D )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
354 MB
G350 ( G350-U20 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
264 MB
G500 ( G500-U8836D )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
521 MB
G506 ( G506-U151 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
464 MB
G510 ( G510-0010 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
562 MB
G510 ( G510-0100 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.05 GB
G510 ( G510-0200 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
471 MB
G510 ( G510-0251 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
2.14 GB
G510 ( G510-T8951 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.09 GB
G525 ( G525-U00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
900 MB
G526 ( G526-L11 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
593 MB
G527 ( G527-U081 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
325 MB
G535 ( G535-L11 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.7 GB
G6 ( G6-L11 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.07 GB
G6 ( G6-L22 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۰
1.71 GB
G6 ( G6-U10 )    
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
343 MB
G600 ( G600-U8950 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.8 GB
G610 ( G610-T11 )    
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
624 MB
G610 ( G610-U00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.09 GB
G610 ( G610-U15 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
1.15 GB
G610 ( G610-U20 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
855 MB
G610S ( G610S-U00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.25 GB
G615 ( G615-U10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
547 MB
G615 ( G615-U9508 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
359 MB
G620 ( G620-L73 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
610 MB
G620 ( G620-L75 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.78 GB
G620 ( G620-UL01 )    
۱۳۹۶/۰۶/۱۲
1.66 GB
G620S ( G620S-L01 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
2.43 GB
G620S ( G620S-L02 )    
۱۳۹۷/۰۴/۰۵
997 MB
G620S ( G620S-UL00 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
1.07 GB
G621 ( G621-TL00 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۹
614 MB
G630 ( G630-U00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.72 GB
G630 ( G630-U10 )    
۱۳۹۶/۰۵/۳۰
598 MB
G630 ( G630-U20 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
609 MB
G660 ( G660-L075 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
13 GB
G7 ( G7-L01 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
915 MB
G7 ( G7-L03 )    
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
1.13 GB
G7 ( G7-L11 )    
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
10.64 GB
G7 ( G760-L01 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
2.71 GB
G7 Plus ( RIO-UL00 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
663 MB
G700 ( G700-T00 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4.44 GB
G700 ( G700-U10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
633 MB
G730 ( G730-L075 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
2.26 GB
G730 ( G730-T00 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
1.17 GB
G730 ( G730-U00 )    
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
1.83 GB
G730 ( G730-U10 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
1.2 GB
G730 ( G730-U30 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4 MB
G740 ( G740-L00 )    
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
651 MB
G750 ( G750-U10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.38 GB
G8 ( RIO-AL00 )    
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
7.82 GB
G8 ( RIO-L01 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
10.6 GB
GR3 ( TAG-L21 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.57 GB
GR3 ( TAG-L32 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
8.43 GB
GR3 2017 ( DIG-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.36 GB
GR5 ( KII-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.44 GB
GR5 2017 ( BLL-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.3 GB
GT3 ( NMO-L31 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.3 GB
GT3 ( NMO-L51 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
894 MB
GX1 ( SC-CL00 )