مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل هواوی Huawei ( Honor ) دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
749 MB
Honor 3 ( HN3-U01 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
917 MB
Honor 3c ( H30-L02 )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
2.9 GB
Honor 3c ( H30-U10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
579 MB
Honor 3c ( HOL-U10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
2.63 GB
Honor 3c Lite ( HOL-U19 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
2.25 GB
Honor 3x ( G750-U10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
997 MB
Honor 4 Play ( G620S-UL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2.96 GB
Honor 4a ( SCL-AL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
19.24 GB
Honor 4c ( CHM-U01 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
896 MB
Honor 4c ( CHM-UL00 )    
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
0 bytes
Honor 4c (CHM-U01)    
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
2.54 GB
Honor 4x ( CHE-TL00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.01 GB
Honor 4x ( CHE1-CL20 )    
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
11.2 GB
Honor 4x ( CHE2-L11 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
2.45 GB
Honor 5x ( KIW-AL10 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.26 GB
Honor 5x ( KIW-L22 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.44 GB
Honor 5x ( KIW-TL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.38 GB
Honor 5x ( KIW-UL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
4.25 GB
Honor 5x Dual ( KIW-L21 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
11.89 GB
Honor 6 ( H60-L04 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
3.03 GB
Honor 6 Plus ( PE-TL10 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
10 GB
Honor 6a ( DLI-L42 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.47 GB
Honor 6c Pro ( JMM-L22 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
2.15 GB
Honor 6x ( BLN-L21 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
12.07 GB
Honor 7 ( PLK-L01 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2.71 GB
Honor 7 ( PLK-UL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2.69 GB
Honor 7 ( PLK-UL0IN )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2.98 GB
Honor 7i ( ATH-CL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.48 GB
Honor 7i ( ATH-TL00H )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Honor 7i ( ATH-UL00 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.26 GB
Honor 7i ( ATH-UL01 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.66 GB
Honor 7x ( BND-AL10 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
7.15 GB
Honor 7x ( BND-L21 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.66 GB
Honor 7x ( BND-L24 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
2.11 GB
Honor 7x ( BND-L31 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
5.24 GB
Honor 8 ( FRD-L02 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.31 GB
Honor 8 ( FRD-L04 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
6.66 GB
Honor 8 ( FRD-L09 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.37 GB
Honor 8 ( FRD-L19 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.98 GB
Honor 8 Pro ( DUK-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
6.04 GB
Honor 9 ( STF-L09 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
6.49 GB
Honor 9 Lite ( LLD-L21 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.72 GB
Honor 9 Lite ( LLD-L31 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.3 GB
Honor Note 8 ( EDI-AL10 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
3.98 GB
Honor View10 ( BKL-L09 )