مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل هواوی Huawei ( Pxxxx ) دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
2.32 GB
P Smart ( FIG-L11 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
2.32 GB
P Smart ( FIG-L31 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.44 GB
P Smart ( FIG-LX1 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
3.73 GB
P10 ( VTR-L09 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
7.63 GB
P10 ( VTR-L29 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.37 GB
P10 Lite ( WAS-L01 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.65 GB
P10 Lite ( WAS-L03T )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
11.92 GB
P10 Lite ( WAS-L21 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.65 GB
P10 Lite ( WAS-LX3 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
5.75 GB
P10 Plus ( VKY-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.92 GB
P10 Plus ( VKY-L29 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2 GB
P10 Selfie ( BAC-L03 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2.43 GB
P20 ( EML-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2.43 GB
P20 ( EML-L29 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
9.17 GB
P20 Lite ( ANE-L01 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5.26 GB
P20 Lite ( ANE-L21 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2.76 GB
P20 Lite ( ANE-L22 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
3.87 GB
P20 Lite ( ANE-LX1 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.58 GB
P20 Pro ( CLT-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
6.23 GB
P20 Pro ( CLT-L29 )    
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
2.35 GB
P6 ( P6-U06 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
3.2 GB
P7 ( P7-L10 )    
۱۳۹۷/۰۹/۱۰
651 MB
P7 mini ( G6-L11 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2.59 GB
P8 ( GRA-CL00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.28 GB
8 ( GRA-CL10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
2.82 GB
P8 ( GRA-L03 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2.86 GB
P8 ( GRA-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.31 GB
P8 ( GRA-TL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5.64 GB
P8 ( GRA-UL00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
5.27 GB
P8 ( GRA-UL10 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2.59 GB
P8 Lite ( ALE-L02 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.27 GB
P8 Lite ( ALE-L03 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
10.21 GB
P8 Lite ( ALE-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
16.87 GB
P8 Lite ( ALE-L21 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2.85 GB
P8 Lite ( ALE-L23 )    
۱۳۹۶/۰۲/۳۰
1.58 GB
P8 Lite ( PRA-LA1 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
1.56 GB
P8 Lite ( PRA-LA1 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
3.96 GB
P8 Lite 2017 ( PRA-L01 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
3.72 GB
P8 Lite 2017 ( PRA-L11 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
5.36 GB
P8 Lite 2017 ( PRA-L31 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.66 GB
P8 Max ( DAV-701L )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.17 GB
P8 Max ( DAV-703L )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.23 GB
P8 Young ( ALE-TL00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.23 GB
P8 Young ( ALE-UL00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.09 GB
P8 Youth ( ALE-CL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
5.34 GB
P9 ( EVA-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
6.84 GB
P9 ( EVA-L19 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
6.82 GB
P9 Lite ( VNS-L21 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2.64 GB
P9 Lite ( VNS-L31 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.86 GB
P9 Plus ( VIE-L29 )