مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل هواوی Huawei ( Yxxxx ) دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
581 MB
Y220 ( Y220-U10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
504 MB
Y221 ( Y221-U22 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
536 MB
Y3 ( Y330-U01 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.05 GB
Y3 2017 ( CRO-L22 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
895 MB
Y3 2017 ( CRO-U00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
763 MB
Y3 Dual ( Y360-U61 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
1.91 GB
Y3 II ( LUA-U22 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.41 GB
Y3 Lite ( Y360-U82 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
547 MB
Y300 ( Y300-0100 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.57 GB
Y320 ( Y320-U30 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
417 MB
Y321 ( Y31-U05 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
536 MB
Y330 ( Y330-U01 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.26 GB
Y330 ( Y330-U05 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.86 GB
Y330 ( Y330-U11 )     
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.35 GB
Y336 ( Y336-U02 )    
۱۳۹۵/۱۲/۱۹
643 MB
Y360 ( Y360-U31 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.71 GB
Y360 ( Y360-U61 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
970 MB
Y3II ( LUA-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
674 MB
Y5 ( Y541-U02 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.65 GB
Y5 2017 ( MYA-L22 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
5.02 GB
Y5 2017 ( MYA-L41 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
344 MB
Y511 ( Y511-T00 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.86 GB
Y511 ( Y511-U30 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.3 GB
Y520 ( Y520-U22 )    
۱۳۹۶/۰۳/۲۵
2.06 GB
Y530 ( Y530-U00 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
613 MB
Y530 ( Y530-U051 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
621 MB
Y540 ( Y540-U01 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.95 GB
Y541 ( Y541-U02 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.38 GB
Y550 ( Y550-L01 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
655 MB
Y550 ( Y550-L02 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
596 MB
Y560 ( Y560-CL00 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
3.71 GB
Y560 ( Y560-L01 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
664 MB
Y560 ( Y560-U02 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.95 GB
Y560 (Y560-U02 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
248 MB
Y5II ( CUN-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
376 MB
5II ( CUN-U29 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.06 GB
Y6 ( SCC-U21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.95 GB
Y6 ( SCL-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.16 GB
Y6 ( SCL-U31 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
1.81 GB
Y6 Lite ( LYO-L02 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
3.08 GB
Y6 Pro ( TIT-AL00 )    
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
1.2 GB
Y6 Pro ( TIT-U02 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
2.62 GB
Y600 ( Y600-U20 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
368 MB
Y600 ( Y600-U40 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
844 MB
Y625 ( Y625-U21 )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
2.1 GB
Y625 ( Y625-U32 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
1.31 GB
Y625 ( Y625-U43 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
711 MB
Y625 ( Y625-U51 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
892 MB
Y635 ( Y635-L01 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
889 MB
Y635 ( Y635-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.37 GB
Y6II ( CAM-L21 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
1.83 GB
Y7 Prime ( TRT-L21A )     
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
2.19 GB
Y7 Prime 2018 ( LDN-L01 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
5.1 GB
Y7 Prime 2018 ( LDN-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
3.83 GB
Y9 2018 ( FLA-L03 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
6.2 GB
Y9 2018 ( FLA-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
3.83 GB
Y9 2018 ( FLA-L23 )