مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل لنوو Lenovo Roms دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
76.68 GB
لنــوو سری ( A ) Lenovo ( A Series )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1.99 GB
لنــوو سری ( B ) Lenovo ( B Series )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
7.11 GB
لنــوو سری ( K ) Lenovo ( K Series )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
9.53 GB
لنــوو سری ( P ) Lenovo ( P Series )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
13.49 GB
لنــوو سری ( PB ) Lenovo ( PB Series )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
24.16 GB
لنــوو سری ( PB ) ( S ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
38.54 GB
لنــوو سری ( TB ) Lenovo ( TB Series )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۵
0 bytes
لنــوو سری ( X ) Lenovo ( X Series )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
1.25 GB
لنــوو سری ( Yoga ) Lenovo ( Yoga )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
لنــوو سری ( Z ) Lenovo ( Z Series )