مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل لنوو Lenovo ( A Series ) دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
5.55 GB
( A1 ) لنــوو سری ( A1xxxx ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
2.03 GB
( A2 ) لنــوو سری ( A2xxxx ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
14.12 GB
( A3 ) لنــوو سری ( A3xxxx ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
9.4 GB
( A5 ) لنــوو سری ( A5xxxx ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
9.97 GB
( A6 ) لنــوو سری ( A6xxxx ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
21.28 GB
( A7 ) لنــوو سری ( A7xxxx ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
14.32 GB
( A8 ) لنــوو سری ( A8xxxx ) Series