مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل لنوو ( A6xxxx ) Series دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
A60 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
354 MB
A60 Plus ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
969 MB
A6000 ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
A6000 Plus ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.02 GB
A6000i ( Lenovo Tab )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
A6000L ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.11 GB
A6010 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.47 GB
A6010 Plus ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.18 GB
A606 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
722 MB
A630 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
388 MB
A630T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
649 MB
A656 ( Lenovo Tab )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
206 MB
A66 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
576 MB
A660 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
226 MB
A670T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.03 GB
A680 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
187 MB
A690 ( Lenovo )