مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل لنوو ( A7xxxx ) Series دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
477 MB
A7-10F ( Lenovo Tab )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
895 MB
A7-20F ( Lenovo Tab 2 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
937 MB
A7-30D ( Lenovo Tab 2 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
947 MB
A7-30DC ( Lenovo Tab 2 )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
2.27 GB
A7-30GC ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.09 GB
A7-30H ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
1.88 GB
A7-30HC ( Lenovo Tab )    
۱۳۹۶/۰۶/۱۲
0 bytes
A7-30TC    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
597 MB
A7-50 ( Lenovo Tab 2 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.28 GB
A7000 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.27 GB
A7000a ( Lenovo Tab )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.59 GB
A7000a Plus ( Lenovo Tab )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.53 GB
A7010a48 ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
558 MB
A706 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
434 MB
A708T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
740 MB
A7600F ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
2.2 GB
A7600H ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
A7600HV ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
418 MB
A766 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.42 GB
A7700 ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
540 MB
A789 ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
367 MB
A798T ( Lenovo Phone )