مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل لنوو ( A8xxxx ) Series دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.45 GB
A8-50 ( Lenovo A5500 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
874 MB
A8-50F ( Lenovo Tab 2 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
974 MB
A8-50L ( Lenovo Tab 2 )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
2.77 GB
A8-50LC ( Lenovo Tab 2 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
448 MB
A800 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
389 MB
A808 Plus ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
684 MB
A808T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.05 GB
A816 ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
A828T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
733 MB
A830 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
890 MB
A850 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
820 MB
A850 Plus ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
768 MB
A858 ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
679 MB
A858T ( Lenovo Phone )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.07 GB
A859 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
425 MB
A880 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
494 MB
A889 ( Lenovo )