مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

Orginal Roms

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
49.44 GB
ال جــی سری ( Dxxxx ) LG ( Dxxxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
11.08 GB
ال جــی سری ( Exxxx ) LG ( Exxxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
7.78 GB
ال جــی سری ( Fxxxx ) LG ( Fxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
45.82 GB
ال جــی سری ( Hxxxx ) LG ( Hxxx )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4.17 GB
ال جــی سری ( Kxxxx ) LG ( Kxxxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
9.44 GB
ال جــی سری ( Pxxxx ) LG ( Pxxxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.12 GB
ال جــی سری ( Uxxxx ) LG ( Uxxxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
11.74 GB
ال جــی سری ( Vxxxx ) LG ( Vxxxx )