مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل ال جی LG ( Dxxxx ) دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
742 MB
D105 ( LG L20 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
744 MB
D125 ( LG L30 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
773 MB
D150 ( LG L35 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
786 MB
D160 ( LG L40 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
816 MB
D221 ( LG L50 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.71 GB
D280N ( LG L65 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
836 MB
D285 ( LG L65 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
878 MB
D285F ( LG L65 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
876 MB
D290N ( LG L Fino )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
854 MB
D290TR ( LG L Fino )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.69 GB
D295 ( LG L Fino )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
853 MB
D295F ( LG L Fino )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
D320 ( LG L70 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
886 MB
D320F ( LG L70 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
837 MB
D320F8 ( LG L70 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
874 MB
D320G8 ( LG L70 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
849 MB
D320N ( LG L70 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
883 MB
D325 ( LG L70 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
886 MB
D331 ( LG L Bello )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
886 MB
D335 ( LG L Bello )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
774 MB
D335E ( LG L Bello )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
893 MB
D373EU ( LG L80 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
878 MB
D380 ( LG L80 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
728 MB
D390AR ( LG F60 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
729 MB
D390N ( LG F60 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
D405 ( LG L90 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.05 GB
D405N ( LG L90 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.04 GB
D410 ( LG L90 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.13 GB
D415RD ( LG L90 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
705 MB
D486 ( LG Wine Smart )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
910 MB
D505 ( LG Optimus F6 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
686 MB
D520BK ( LG Optimus F3Q )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.01 GB
D605 ( LG Optimus L9 II )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
1023 MB
D605 ( LG Optimus L9 II )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.06 GB
D610TR ( LG G2 mini )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.05 GB
D618 ( LG G2 Mini )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
1.11 GB
D620 ( LG G2 mini )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
D620R ( LG G2 mini )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
816 MB
D682 ( LG G Pro Lite )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
845 MB
D682TR ( LG G Pro Lite )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
840 MB
D685 ( LG G Pro Lite )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
832 MB
D686 ( LG G Pro Lite )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
857 MB
D690 ( LG G3 Stylus )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
978 MB
D722 ( LG G3 Beat-S )    
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
1.99 GB
D724 ( LG G3 Beat-S )    
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
1.03 GB
D801 ( LG G2 )    
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
1.61 GB
D802 ( LG G2 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.04 GB
D838 ( LG G Pro 2 )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
1.11 GB
D851 ( LG G3 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.21 GB
D855 ( LG G3 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.19 GB
D856 ( LG G3 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
981 MB
D857 ( LG G3 )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
1.2 GB
D858HK ( LG G3 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.09 GB
D859 ( LG G3 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.06 GB
D958 ( LG G Flex )    
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
4 KB
D958 ( LG G FLlex )